luns, 13 de xaneiro de 2014

NOTAS


FEBREIRO

LUNS  17 EXAME DE LENGUA


MARTES 18 EXAME DE LINGUA

REPASAR: sinónimos e antónimos, masculino e femenino, singular e plural, separación de sílabas, sílaba tónica, aumentativos e diminutivos, pasos para facer una descripción...

MÉRCORES 19 EXAME MATEMÁTICAS.

REPASAR: sumas e restas, moedas, números pares e impares, o reloj, anterior e posterior, series, problemas de sumar e restar, a decena e a centena máis próxima ...
VENRES 28 EXAME COÑECEMENTO: A AUGA(REPASAR ESQUEMA E O DEBUXO DO CICLO DA AUGA.)
MARZO


MÉRCORES 12: EXAME MATEMÁTICAS ( SUMAS Y

RESTAS )

XOVES 13: EXAME LINGUA E LENGUA  ( REPASO DO

ANTERIOR)


TRAER UNHA LATA DE REFRESCO CÁ TAPA RECORTADA. 

21 DE MARZO ENTREGA DE NOTAS 2º AVALIACIÓN

MARTES 18 POLA MAÑÁ, SAÍDA POLO BARCO PARA
FACER FOTOS. TRAER ROUPA E CALZADO CÓMODO, UNHA MOCHILA PEQUENA CUNHA BOTELLIÑA DE AUGA E A PARVA.

MARTES 25: EXAME DE COÑECEMENTO " A TERRA E O SOL" 

ABRIL


SEMANA SANTA

ESTUDIAR O ESQUEMA DAS FORZAS E O DOS INVENTOS E DESCUBRIMENTOS.
ESTUDIAR AS TABLAS: 1,2,3 E 4.

22 - 04 

TRAER UN TARRO DE CRISTRAL DE TAMAÑO MEDIANO.VENRES EXAME DE COÑECEMENTO: TEMA 4 Y 5 

MAIO

LUNS 19 EXAME DE COÑECENTO: A PAISAXE 

MARTES 20 EXAME DE MATES: MULTIPLICACIÓNS, SUMAS, RESTAS, POLÍGONOS E CORPOS XEOMÉTRICOS E HORAS.
XOVES 29 EXCURSIÓN A PONFERRADA.

XUÑO

MARTES 3 EXAMEN DE LENGUA.

MÉRCORES 4 EXAME DE GALEGO.

REPASAR AS TÁBOAS DE MULTIPLICAR E ESTUDAR A DO 9 E A DO 10.


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario